Oude metalen
Je oude metalen zijn geld waard!

Iedereen heeft wel in één of andere vorm oude metalen. Radiatoren, lusters, badkranen, een kachel, een gas- of kookvuur, afspanningspalen, afsluitingsdraad, computers, stoelen, fietsen, bouten, moeren, vijzen, bedrading, aluminiumblikjes,…. Al dit metaal komt in aanmerking voor recyclage en heeft daardoor een bepaalde waarde. Lever je oude metalen in bij Rumstse Metaalhandel én help zo mee de afvalberg te verminderen door zoveel mogelijk te recycleren. Je verdient er nog een centje mee en spaart plaats in je afvalbak of –zak.

Met welke oude metalen kan je bij ons terecht?

Alle metalen – zowel ferro als non-ferro – komen in aanmerking.
De prijs die je van ons voor je metalen krijgt, varieert volgens het soort metaal, de kwaliteit, het aangeleverde gewicht én
de variabele marktprijs.

Vaste partnerships met bedrijven

Met tal van bedrijven hebben we langlopende samenwerkingsverbanden. In ruil voor een marktconforme vergoeding nemen
wij hun metalen af die afkomstig zijn van afbraakwerken, stockopruimingen, productiefouten, productieafval,…

Wij werken samen met metaalconstructeurs, fabrikanten van raam- en deurprofielen, aannemers voor grond- en afbraakwerken, machinebouwers, raffinaderijen, farmaceutische bedrijven, garages, carrosseriebedrijven, sanitaire bedrijven, de automobielindustrie, verandabouwers, drukkerijen, bouwbedrijven, elektriciens, loodgieters, afvalophalers, verwarmingsspecialisten,…. Kortom, iedereen die metaalafval bezit, is welkom. Wij beschouwen iedere samenwerking als maatwerk, inspelend op de concrete en specifieke behoeftes van elk bedrijf.

Transparantie en eerlijkheid staan centraal in elk samenwerkingsverband. Je ontvangt van iedere lading opgehaalde oude metalen een gedetailleerde weegbon met de gewichten en vergoedingen per metaalsoort. De uitbetaling gebeurt steeds binnen de factuurdatum.

1. Je krijgt meteen je vergoeding

Na het afleveren krijg je een weegbon of een gedetailleerd overzicht van de geleverde materialen. Particulieren ontvangen meteen hun vergoeding cash of per overschrijving.

Opgelet: neem je identiteitskaart mee. Koperkabels of aanverwanten worden enkel betaald via overschrijving op een bank- of postrekening.

Bedrijven ontvangen een gedetailleerd overzicht van de afgeleverde goederen. Aan de hand hiervan maak je aan ons een factuur die wij na ontvangst betalen via overschrijving.

2. We maken afspraken over onze containerservice

Onze flexibele en transparante werkwijze stellen wij graag persoonlijk aan je voor. We luisteren naar jouw verwachtingen en spelen hier gericht op in met een voorstel op maat.

We beschikken over zowel lage als hoge containers met verschillende volumes (12m³, 17m², 20m³, 23m³ en 30m³), zodat we op elke behoefte een gepast antwoord kunnen bieden.

Naast grote containers kunnen we ook kleinere inzamelboxen plaatsen. Deze kan je overal naar jouw behoefte inzetten, bijvoorbeeld aan de productiemachines. We hebben aangepaste boxen voor het verzamelen van batterijen, aluminium of roestvrij staal.

3. Je stuurt ons je factuur

Op basis van onze gedetailleerde weegbon maak je een factuur op met het verschuldigde bedrag. Na ontvangst betalen wij correct via overschrijving.

Particulieren worden cash betaald of krijgen de vergoeding op hun rekening gestort.